Välkommen till Agrodynamik

Vi har många års erfarenhet med TopTex Fiberduk i Sverige och Norge.
Vi levererar våra produkter, har teknisk kompetens och hjälper till med problemlösningar.

Användningsområde

Skogsbränsle: Lagring av GROT-flis
Lantbruk: fastgödsel/ kompost samt frostskydd

Produktfakta

Material: UV-ljusbeständig Polypropylen.
Egenskaper: Ventilerande (gasutbyte), vattenavledande (transporterande).
Biologisk beständig mot mikroorganismer och vatten.
Kemisk beständig mot syra och bas (pH 2-13).
Teknisk livslängd: > 5 år.