Fiberduk för lagring av grot-flis

toptex-fiberduk-01 toptex-fiberduk-02

TopTex skyddar GROT-flis mot lagringsförluster

  • TopTex fiberduk är ett unikt patenterat material som är luftgenomsläppligt men samtidigt vattenavledande och vattenavstötande.
  • TopTex fiberduk släpper ut vattenånga/värme
  • TopTex täckta stackar/vältor förlorar genom lägre cellulosa nedbrytning lägre torrsubstans
  • TopTex ger ett ekonomiskt mervärde/värmevärde genom mindre energiförluster.
  • TopTex är lätt att hantera – rulla ut och in- (max höjd ca 7 meter)

Tekniska data:

Styrka: 12,5 kN/m (=ca 1,2 ton/m)
Mått: Längd 50 m, bredd 4,5 eller 6 meter/rulle
Vikt: 40, 50, 60 kg/rulle

 Forskning & försök

Här är en video som visar tillvägagångssättet för att torka flis. Vill ni läsa mer kan ni besöka den här hemsidan (holländska):

http://www.optimaalresultaatmetlokalebiomassa.nl/filmverslagen.html