Hästgödsel

hastarVåra svenska hästar producerar årligen cirka 2 miljoner ton hästgödsel. Det finns mycket att vinna på att ta hand om denna på bästa sätt. TopTex kompostduk är ett förstklassigt hjälpmedel.

Vad är fördelen med TopTex kompostduk?

  • Ett billigt och bra alternativ till höga miljö- och deponi avgifter.
  • Kraftig minskning av växtnäringsförluster till marken.
  • Skydd mot sanitär olägenhet.
  • Ett bra alternativ i miljökänsliga områden där lagring i stuka (minst 25% torrsubstans) inte är tillåten. (Kontakta din kommunens miljö- och hälsoskyddskontor!)
  • Övriga fördelar se startsida.

Vad säger lagen?

Du som djurägare tar enligt miljölagen själv ansvar att skydda miljön.
Dock gäller följande generella föreskrifter:

  • Gödselns måste vara stapelbar (minst 1,5 m).
  • Marken bör vara plan och ej luta mot vattendrag.
  • Lagring bör ej sker närmare vattentäkt än 50 m.
  • Uppläggning i stuka omfattas enligt förordningen (1998:899) inte längre av anmälningsplikt.
  • Prata med din kommun om särskilda regler föreligger.

Hur använder jag duken bäst?

Lägg upp hästgödseln blandat med halm, torv eller spån i en stuka med avrundad top så att regnvatten kan rinna ner.
Du får den bästa omsättningen vid 1,5-2 m höjd och 2-2,5m bredd. Stukans längd bestäms efter behov och/ eller TopTex dukens längd.
Lägg duken över gödseln så att stukan täcks helt. Efter ett dygn ligger duken tät mot gödseln. Vid behöv kan duken hållas på plats med tyngder – dock ej jord.

När är komposten färdig?

Efter ca ett år har gödseln blivit en homogen kompost. Den är halverad i volym och vikt och är färdig för användning. Vill du påskynda omsättningen kan du blanda (syresätta) gödseln. Detta är dock mycket arbetskrävande om man inte har tillgång till en kompostvändare. Om den komposterade gödsel ligger längre bör duken ligger kvar, speciellt då som skydd mot växtnäringsförluster till marken.Bilden visar det gamla sättet att hantera gödsel.

Vad gör jag med den komposterade gödseln?

Komposten är nu lätt hanterbar och kan spridas på åker/ vall ( ca 20-30 ton/ha) eller användas i grönsak och blomodling.
Komposten kan säljas löst eller emballerad. Efterfrågan är stor på vår och höst.
Efter användning kan duken bäst förvaras under tak (skyddas mot solen) för att förlänga dess livslängd.

Teknisk- praktiskt support

Har du flera hästar, tillgång till lantbruksmaskiner och vill slippa mycket handarbete?
Den bästa gödselhantering för kompostering är uppläggning med stallgödselspridare: Lasta färskgödsel med frontlastare och kör till platsen där du vill lägga komposten. Spridaren står stilla medan spridarvalsen matar ut och fördelar blandningen av gödsel och strömaterial. När limpan blivit lagom hög och bred kör man framåt etappvis.

Fakta om hästgödsel:

En häst producerar 20-30 kg träck och urin varje dag, vilket blir 8-10 ton gödsel årligen. Tillsammans producerar våra hästar årligen 2 miljoner ton hästgödsel, inklusive strö och vatten.
I dagens läge hamnar fortfarande en stor del av denna gödsel på deponi. För att minska skadorna på miljön bör vi sluta kretsloppen i alla led.
Det innebär gödsel tillbaka dit där foder produceras: För landets (250 000) hästar krävs en spridningsareal på 75 000 ha. Vilket innebär ca 3 % av åkerarealen.
Gödsel innehåller viktiga växtnäringsämnen: Kväve, Fosfor, Kalium mm. Kvävet i gödseln utsätts för stora förluster. Dessa förluster, som är en belastning för miljön, kan minskas bl.a genom inblandning av torv som strömaterial, optimal balans mellan kolrikt strömaterial och kväverik gödsel (s.k C/N balans), rätt lagring och komposteringsteknik!