TopTex fiberduk för fastgödsel och kompost

toptex-fiberduk-03 toptex-fiberduk-04
-Skyddar fastgödsel och kompost mot växtnäringsförluster-

TopTex gödselkompostduk är optimal för lagring och kompostering av fastgödsel och annat organiskt material i stuka. Väven är av ett unikt patenterat material som är luftgenomsläppligt men samtidigt vattenavledande och vattenavstötande.

TopTex behåller optimal fuktighet och leder bort nederbörd från ytan samt skyddar mot uttorkning från sol och vind. I och med detta så säkerställes ett nödvändigt gasutbyte (aerob omsättning) vilket förbättrar även omsättning i ytskiktet optimalt.

Skyddsduken minskar mängden lakvatten genom att nederbörd leds bort och minskar därmed växtnäringsförluster (kalium och kväve). De sanitära olägenheterna och problemen minskas radikalt. Toptex löser även problemen med spridning av ogräsfrö och minskar flugproblemen.

Din ekonomi förbättras genom lägre spridningskostnader och näringsrikare gödsel. Dessutom sparas extraarbete med täckning av gödseln vilket medför mindre halmåtgång.

TopTex är en lösning på gårdar där mellanlagring av gödsel på åkermark inte tillåts. Tag kontakt med miljökontoret i din kommun!